Santahamina

Kaupunginhallituksen vastaus Soininvaaran aloitteeseen Santahaminasta

Osmo Soininvaaran aloite Santahaminan saamiseksi asuinkäyttöön

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Osmo Soininvaaran aloitteen loppuun käsitellyksi.

 

Esittelijä

Valtuutettu Osmo Soininvaara esittää aloitteessaan, että kaupunki linjaa pitkän ajan tavoitteekseen Santahaminan saamisen asuin- ja virkistysalueeksi ja aloittaa tämän pohjalta neuvottelut asiasta valtion kanssa.

Kaupunginhallitus viittaa saatuihin lausuntoihin ja toteaa lähtökohtana, että Santahamina on valtion omistuksessa ja puolustusministeriön hallinnassa. Saarta ei voida osoittaa asuinkäyttöön ja virkistykseen niin kauan, kun puolustusvoimat toimivat alueella.

Helmikuussa 2012 julkistetut puolustusvoimauudistukseen liittyvät muutokset eivät koske Santahaminaa, joka on edelleen tarkoitus säilyttää sotilasalueena. Uusina toimijoina alueelle tulevat sijoittumaan Sotatekniikan Laitos ja Puolustusvoimien Kansainvälinen Keskus. Helsingin edustan sotilasalueet on nähty pääkaupunkiseudun puolustuksen kannalta tärkeiksi jo aiemmissa kannanotoissa laadittaessa nykyistä yleiskaavaa.

Voimassa olevassa yleiskaavassa 2002 Santahamina on osoitettu sotilasalueeksi merkinnällä (A) ”Alue, joka muutetaan asunto- ja virkistysalueeksi, jos yleiskaavakartalla osoitettu muu toiminta siirtyy alueelta pois”. Liikenteen osalta nykyisessä yleiskaavassa on varauduttu Santahaminan raideyhteyteen.

Santahaminan osalta maankäytön muutoksen kynnyskustannukset olisivat suuret ja edellyttäisivät tehokasta rakentamista. Santahaminan uusien vaihtoehtoisia maankäyttöratkaisuja tulisi selvittää luonto-, liikenne-, kulttuuriympäristö-, ympäristön tila- ja muiden selvitysten pohjalta. Liikenteen osalta olisi selvitettävä koko alueen katuverkon mitoitus ja liikenteen tilatarpeet. Tässä yhteydessä myös saaren ainoa siltayhteys, Hevossalmen kääntösilta, olisi suunniteltava uutta liikennekapasiteettia ja meriliikenteen vaatimuksia vastaavaksi kulkuyhteydeksi. Lisäksi on arvioitava muiden, uusien yhteyksien tarve.

Santahamina on Museoviraston inventoinnin määrittelyn mukaan valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö. Inventointi kuvauksineen vaikuttaa Santahaminan mahdollisia asukasmääriä koskevaan arviointiin. Saarella on useita rakennus- ja kulttuurihistoriallisesti merkittäviä kokonaisuuksia. Ilman perusteellisia selvityksiä ei voida ennustaa mm. näiden reunaehtojen mahdollistamaa uutta asuntorakentamisen määrää.

Tässä vaiheessa Santahaminan asuinkäyttöön muuttamisen taloudellisia kustannuksia ei ole arvioitu tarkemmin. Rakentamisaikana suurimmat kuluerät muodostuvat räjähtämättömien ampumatarvikkeiden raivaustöistä, pilaantuneiden maiden puhdistamisesta, mahdollisista rantojen täyttötöistä, pohjavesialueen suojaamisesta ja muusta esirakentamisesta sekä yleisten alueiden rakentamisesta. Tämän lisäksi on otettava huomioon kustannukset, jotka syntyvät muun muassa Itäväylältä Santahaminaan johtavan katuverkon parantamisesta ja täydentämisestä.

Maaperän puhdistus ampumarata- ja vastaavien toimintojen jäljiltä tulisi myös olemaan vaativa, kallis ja aikaa vievä prosessi. Puhdistamisen vastuu kuuluu valtiolle.

Kaupunkisuunnitteluvirasto on käynnistänyt vuoden 2012 alussa uuden yleiskaavan laatimistyön. Santahaminan maankäytön tulevaisuutta on luontevaa arvioida osana Helsingin uuden yleiskaavan laadintaa. Yleiskaavatyön yhteydessä pohditaan myös esitettävien maankäytön muutosten toteuttamisaikataulua ja taloudellisia vaikutuksia. Laadittaessa uutta yleiskaavaa asia voidaan nostaa uudelleen esille puolustusvoimien kanssa.

Kaupunginhallitus korostaa, että Santahaminan saaminen asuin- ja virkistyskäyttöön riippuu puolustusvoimien tarpeista ja ratkaisuista. Puolustusvoimien merkittävänä tehtävänä maanpuolustuksen lisäksi on virka-apu muille viranomaisille. Tiiviit ja toimivat yhteistyösuhteet ovat pääkaupungin kannalta välttämättömiä. Kaupungilla on jatkuva neuvotteluyhteys valtion ja puolustusvoimien kanssa esimerkiksi Vallisaareen ja Kuninkaansaaren tulevaan käyttöön liittyvissä asioissa.

Kaupunginhallitus katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

***

PS. Oheinen lausunto käsitellään kaupunginvaltuustossa 9.5.2012. Kaupunginhallituksen tekstissä on pari virhettä. Santahaminaan ei ole tulossa Sotatekniikan Laitosta. Se on ollut saarella jo vuosikausia osana Maanpuolustuskorkeakoulua. Sen sijaan Santahaminaan suunnitellaan Puolustusvoimien Kansainvälistä Keskusta Hyrylästä, Logistiikka Rykmenttiä Laivanvarustajan kadulta, Sotatieteen Keskuskirjastoa Maurinkadulta ja Urheilukoulua Lahdesta.Terveisin Jarmo Nieminen.

5 ajatuksia “Kaupunginhallituksen vastaus Soininvaaran aloitteeseen Santahaminasta”:sta

 1. Santahaminan ystävä

  Ihmettelen, mikä vimma joillakin ja etenkin Soininvaaralla on saada Santahamina asuinkäyttöön. Vihreä ei näemmä luonto- ja kulttuuriarvoista tai Suomen historiasta välitä pätkääkään. Herää kysymys: jos Santahaminassa olisi vaikkapa koko saaren kattava Helsingin Yliopiston kampus ja asuntoja yliopiston henkilökunnalle, olisiko Soininvaara yhtä ponnekkaasti vaatimassa yliopiston häätöä saaresta? Ei varmaankaan, joten kyse on nimenomaan puolustusvoimien häädöstä. Surullista puolustuvoimavastaisuutta, joka on vieläpä niin läpinäkyvää! Uskon kuitenkin, että jos tarvis tulee, niin kyllä suomalainen sotilas on valmis (tai ainakin velvollinen) ottamaan Soininvaaran selkänsä taakse suojaan. Voihan herra Soininvaara sitten sieltä selän takaa yrittää vaikka huutamalla pelottaa vihollisen pois. Ja varmaan tämä pelästyy ja lähtee!

 2. Raimo Handolin

  Hyvä näin ettei aktiivisesti pyritä tuhoamaan Santahaminaa. Kinnitti huomiota että suurimpien kuluerien joukossa on mahdolliset rantojen täytöt. Mielestäni luonnon rantoja ei pitäisi ollenkaan täyttää, niinkuin Laajasalon Kruunuvuoren aluella aiotaan tehdä. Vaan rakentaa niin kauas ja korkealle ettei vedennousu haittaa.

 3. Soini Vaara

  Meillä on jo esimerkkejä miten pienempikin ampuma alueen putsaus on hankalaa, lyijyn määrää ei voi edes vertailla. jos S-haminaan ei tuossa käyttö tarvemäärässä ole saatu kunnon yhteyksiä niin miten ne nyt saataisiin ja alue on niin rikkonainen että sen rakentamisesta ei ole vastaavaa hyötyä(soista rämeikköä ja jyrkkiä kallioita)paljon poukamia.. vieressä on muitakin saaria, joissa on joutomaita miksei niitä asuteta.. Pajusen naapuri kalliotkin on vielä rakentamatta Kaitalahdessa.. Johan meillä riittää naapurimaan tulokkaita jos rantautuminen sallitaan.. ”Sergei” soutaa sieltä päivässä. kyllä pieni tarkkailuasema on säilytettävä ja näppituntuma miten maata mereltä puolustetaan.. Soinivaara muuta Vallisaareeen tai Pikku Kunkkuuun tai rakenna Laajasalon kaikki penkereet siel on poukamia ihan pilvin pimein ja metiköitä.. En esim itse montavuotta siellä työskennelleenä haluaisi muuttaa alueelle asumaan vaikken enää omaa valmiuksia päästä sinne luovutettuani luvat.

 4. Jarmo Nieminen

  Helsingin kaupunginvaltuusto hyväksyi 9.5.2012 yksimielisesti kaupunginhallituksen esityksen valtuutettu Soininvaaran aloitteeseen (tekstin sisältö on esitelty edellä).

  Terveisin
  Jarmo Nieminen

 5. Minna Tenkanen

  Omasta mielestään hän on vihreä, mutta aika harva hänen lisäkseen pitää näitä ehdotuksia vihreinä.

Vastaa