Santahamina

Soininvaaran aloite puolustusvoimien poistamiseksi Santahaminasta

Kaupunginvaltuutettu Osmo Soininvaara on jättänyt käsiteltäväksi seuraavanlaisen valtuustoaloitteen:

Valtuustoaloite Santahaminan saamiseksi asuinkäyttöön
28.9.2011 · Aihe: Valtuustoaloite Santahamnan saamiseksi asuinkäyttöön

Santahamina on noin neljän neliökilometrin suuruinen puolustusvoimain käytössä oleva saari aivan Helsingin kantakaupungin kupeessa. Alueen säilymisestä sotilaskäytössä tai sen saamisesta asuinalueeksi ja helsinkiläisten virkistysalueeksi on käyty keskustelua pitkään. Santahaminan alueen käyttö ampuma-alueena aiheuttaa myös haittoja lähialueiden asukkaille.

Muualla maailmassa suurten kaupunkien alueella olevista sotilasalueista on luovuttu sotilasteknologian kehityksen ja maan arvon kohoamisen vuoksi. Santahamina voisi tarjota asuinalueen noin 20 000 asukkaalle samalla kun se lisäisi kaikkien helsinkiläisten käytössä olevia virkistysalueita tuntuvasti. On ilmeistä, että puolustusvoimat vetäytyvät alueelta joskus tulevaisuudessa. Mitä myöhemmin tämä tapahtuu, sitä enemmän virheellisiä investointeja ehditään tehdä. Siksi Santahaminan muuttamisesta asuin- ja virkistysalueeksi aikatauluineen olisi hyvä päättää pikaisesti.

Helsingin kaupungin kanta asiaan on ollut epäselvä. Yleiskaavassa alue on merkitty sotilasalueeksi lisämerkinnällä (A), mikä tarkoittaa aluetta, joka muutetaan asuin- ja virkistysalueeksi jos yleiskaavan mukainen muu toiminta alueella päättyy. Helsingin kaupungin selkeän kannan puuttuminen on vaikeuttanut neuvotteluja alueen tulevaisuudesta valtion kanssa.

Edellä olevan perusteella me kaupunginvaltuutetut esitämme, että Helsingin kaupunki linjaa pitkän ajan tavoitteekseen Santahaminan saamisen asuin- ja virkistysalueeksi ja aloittaa tämän pohjalta neuvottelut asiasta valtion kanssa.
Helsingissä 28.9.2011

Osmo Soininvaara Eero Heinäluoma Paavo Arhinmäki Nils Torvalds
ja 45 muuta allekirjoittajaa

http://www.soininvaara.fi/2011/09/28/valtuustoaloite-santahaminan-saamiseksi-asuinkayttoon/

55 ajatuksia “Soininvaaran aloite puolustusvoimien poistamiseksi Santahaminasta”:sta

 1. Jarmo Nieminen

  Jatkat myös vääristelevää kirjoitteluasi Santahamina pohjavesialueesta. Tiedät hyvin, että ampumaradat eivät ole pohjavesialueella.

  Jarmo Nieminen

 2. Jarmo Nieminen

  Mitä Santahaminan luonnon moinimuotoisuuteen tulee, niin olet ymmärryksesi kanssa yksin. Suomen johtavat suojelubiologit ja yliopistobiologit ovat erimieltä kanssasi. Santahaminan luonto on valtakunnallisestikin hyvin arvokasta.

  Suosittelen sinulle uudelleen tutustumista kyseisten biologien artikkeleihin. Ymmärrän toki, että niiden lukeminen saattaa olla sinulle vastenmielistä.

  Jarmo Nieminen

 3. Ilkka

  Joopa-koo! Mitäpä tähän asiaan enää olisi lisättävää. Jarmo on Santahamina – asioissa asiantuntija ja tietää varmasti, mistä puhuu tai mistä kirjoittaa. Minä en kyllä ymmärrä, miksi asioita pitää ryhtyä vääristelemään, minäkin tiedän, ettei yksikään Sandiksen ampumarata sijaitse pohjavesialueella….

  Muuten – minun lapsuudessani Sandiksessa ammuttiin Uudenvuoden ”jytkyt” tykeillä tai raskailla singoilla!

  t. Ilkka

 4. Jarmo Nieminen

  Poiminta Helsingin yliopiston verkkosivuilta:

  Tieteen näkökulma

  Miksi perhoset pitävät armeijasta?

  Vastaajana Helsingin yliopiston Luonnontieteellisen keskusmuseon museomestari Jaakko Kullberg.

  Puolustusvoimain alueet poikkeavat maankäytöltään merkitsevästi siviilialueista. Vanhat metsät saavat kasvaa ja elinympäristöjen nakertaminen ei ole ongelma – vanha kulttuurikasvillisuus on säilynyt ja armeijan toiminta luo erilaisia avoimia alueita, jotka ovat kortilla nykyaikana. Pinta-alat voivat olla harjoitusalueilla hätkähdyttävän suuria.

  Helsingin sotilassaaristossa elää muihin pääkaupunkiseudun luontokohteisiin verrattuna ylivertaisesti eniten uhanalaisia perhoslajeja. Rakentamattomilla ampuma- ja harjoitusalueilla esiintyy omaleimainen, ketoja, paloalueita, hietikoita, dyynejä, raiskioita ja joutomaita suosiva uhanalainen perhoslajisto.

  Tämän lajiston uhkana nyky-Suomessa on umpeenkasvu, jonka syy on laidunnuksen ja metsäpalojen loppuminen; myös rakentaminen ja arvostuksen puute ovat merkittäviä uhkatekijöitä. Puolustusvoimien toiminta kuluttaa alueita jatkuvasti, jolloin lyhytaikaisille elinympäristöille keskittynyt ja voimakkaasti leviämään tottunut lajisto kerääntyy vuodesta toiseen näille ”luonnottomasti” auki pysyville hehtaarien kokoisille alueille. Vuosien mittaan lajimäärät vain kasvavat, kun uudet lajit muualta Suomesta ja kauempaakin löytävät paikoille.

  Santahaminassa on jo useita kymmeniä uhanalaisia ja silmälläpidettäviä perhoslajeja, jopa useita erittäin uhanalaisiksi luokiteltuja lajeja. Tästä syytä se on ehdottomasti tärkeimpiä luontokohteita eteläisellä rannikkoalueella. On oletettavaa, että tilanne on sama myös muissa hyönteisissä, joita on tutkittu vähemmän.

  Puolustusvoimien hallussa oleva saaristo on helmi koko maan mittakaavassa. Näillä saarilla on myös ikimetsää, koko Uudenmaan vanhin ylispuusto ja arvokkaita jalopuualueita, joissa niissäkin on korkeimpiin uhanalaisluokkiin kuuluvaa hyönteis- ja kääpälajistoa.

  LÄHDE: http://www.helsinki.fi/tieteennakokulma/kysymys/kullberg.html

  Puolustusvoimien toiminta ei heikennä vaan ylläpitää uhanalaisille lajeille suotuisaa tilannetta; siviilikäyttöön joutuessaan tällaiset alueet alkavat välittömästi kasvaa umpeen.

  Santahaminassa ja muilla armeijan saarilla yhdistyvät ihanteellisesti kokonaisuutena historialliset ja luonnonsuojelulliset arvot puolustusvoimien toiminnan ohessa, mikä vähentää kyseisten lajien suojelutarvetta ja siten myös siitä koituvia kustannuksia. Uhanalaisten lajien tarpeet tulisikin paremmin huomioida rakentamisessa ja pyrkiä niitä suosiviin ja siten maisemoinnissa myös halvempiin ratkaisuihin.

 5. Ritva Romppanen

  Yhdyn Jarmo Niemisen selontekoon. SANTAHAMINA on erikoinen luonnoltaan, kasvillusuuden ja eläimistönsä puolesta. Kannatan, että saari säilytetään edelleen armeijan käytössä. sillä kaipa pääkaukaupungin puolustaminen tarvittaessa sujuu
  parhaiten alueelta käsin.Seuraava osoitehan olisi MIkkeli????

Vastaa