Jäsentiedote Santahamina seuran jäsenille

18.3.2020

Santahamina seuran jäsenille

Hei sinä Santahamina seuran jäsen.

Santahamina seura ry on aatteellinen yhdistys, jonka tarkoituksena on herättää ja vaalia santahaminalaisten yhteenkuuluvuutta, kotiseutuarvostusta sekä toiminnallista vireyttä, toimia Santahaminan ympäristö- ja asumisolosuhteiden, liikenneyhteyksien ja yleisen sosiaalipalvelun parantamiseksi huomioiden saaren erityisaseman.

Yhdistyksen vuoden 2020 toiminnan pääteemana on asukastoiminnan varmistaminen Santahaminassa. Tähän pyritään parantamalla ja kehittämällä yhteistoimintaa Kaartin jääkärirykmentin kanssa.

Vuoden aikana järjestetään sekä pyritään järjestämään tapahtumia yhteistoiminnassa MLL:n paikallisosaston, SA-SA ry:n, SaSi:n, Santahaminan upseerikerho ry:n sekä sotilaskotiyhdistyksen kanssa. Ylläpidämme myös Lasten uimarantaa ja sen ympäristöä. Toimintakaudella pyritään järjestämään asukkaille suunnattu santahamina-kierros ja lepakkoretki.

Taltioimme edelleen saaren historiaa. Tähän työhön voivat kaikki osallistua mm etsimällä vanhoja kuvia Sandiksesta ja toimittamalla niitä hallitukselle. Lisäksi osallistumme tapahtumiin, jotka koskettavat Santahaminaa.

Teemme yhteistyötä Kaartin jääkärirykmentin ja MpKK:n kanssa erityisesti asukastoiminnassa, turvallisuudessa, asuinalueen- ja ympäristön kehittämisessä sekä tiedottamisessa. Yhteistyö jatkuu Senaatti-kiinteistöjen ja Metsähallituksen kanssa Santahaminan alueen käytössä ja kehittämisessä erityisesti virkistysalueisiin ja – toimintaan liittyen.

Jäsenmaksu on lähetetty. Santahamina seuran jäsenmaksu yli 16-vuotiailta on edelleen 10 euroa/henkilö ja eräpäivä on 15.4.2020

Tiedottaminen tapahtuu uusien www-sivujen ja Facebookin kautta.

Jäsenillä on mahdollisuus käyttää jäsensivuja. Kirjautumiseen käytetään omaa sähköpostiosoitetta, salasana on itse määrittelemäsi.

Vuosikokouksessa 2020, valittiin puheenjohtajaksi Petri Jokinen ja hallitukseen seuraavat henkilöt: Markku Virtanen, Arja Perimäki, Jaana Gran, Eero Varvi, Vesa Keinonen, Antti Nummela, Ossi Suominen ja Jari-Matti Pulkkinen.

Hallitus muistuttaa jäseniään pitämään yhteystietonsa ajan tasalla ml s-postiosoitteet. Muutokset em. tietoihin voi toimittaa hallituksen jäsenille tai puheenjohtajalle. Toimihenkilöiden yhteistiedot löytyvät www-sivuilta: www.santahamina.fi

Edelleen muistutetaan, että yhdistyksestä eroaminen ja liittyminen perustuu omaan ilmoitukseen ei jäsenmaksun maksamiseen tai maksamatta jättämiseen. 
Hyvää kesän odotusta

Santahamina seuran hallitus