Rajoituksia Santahaminaan

13.3.2020

RAJOITUKSIA ULKOPUOLISTEN VIERAILUIHIN SANTAHAMINAN VARUSKUNTA-ALUEELLE:


Koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi Puolustusvoimat rajoittaa 12.3.2020 pääesikunnan päällikön päätöksellä ulkopuolisten toimintaa varuskunta-alueillaan ja toimipisteillään. Kaartin jääkärirykmentti, osana Puolustusvoimia, rajoittaa ulkopuolisten liikennettä Santahaminan saarella seuraavasti:


Varusmiesten vieraiden/omaisten pääsy on kielletty saarelle.
Sidosryhmien, kerhojen, yhdistysten tms. kokoontuminen on luvanvaraista. Toisin sanoen, vuosikokouksiin, kevätretkiin, TYHY-tapahtumiin ja vastaaviin tulee anoa erillinen lupa varuskunnan päälliköltä.


Maanpuolustuskorkeakoulun kirjaston käyttö on kielletty ulkopuolisilta.
Maanpuolustuskorkeakoululle suunnatut vierailut on peruttu.


Edellä mainitut poikkeusjärjestelyt ovat voimassa toistaiseksi. Mahdollisista lisätoimenpiteistä ja muutoksista ohjeistuksessa tiedotetaan tilanteen mukaisesti.


RAJOITUKSET EIVÄT PUUTU SANTAHAMINAN ASUKKAIDEN MAHDOLLISUUTEEN OTTAA VASTAAN YKSITYISVIERAITA OMISSA KODEISSAAN.