Santahamina seuran uutiskirje sekä toimintasuunnitelma vuodelle 2021

26.3.2021

Arvoisa Santahamina seuran jäsen.  

Kulunut vuosi, sekä käynnistynyt vuosi on Santahamina seuran toiminnan kannalta haasteellinen. Yhteiskuntaa ravisteleva Covid19 pandemia estää lähes kaiken yhdistystoiminnan saarella: Kokoontumisia, kiertokävelyitä ja tapahtumia ei voida järjestää. Saari on viime vuoden osalta ollut pääosin suljettu ulkopuolisilta. Tilanne vaikuttaa samalta käynnissä olevan vuodenkin osalta. 

Pyrimme kuitenkin mahdollistamaan Santahamina seuran olemassaolon jatkuvuuden minimoimalla yhdistyksen kustannukset. Näitä tällä hetkellä on lähinnä verkkosivujen ylläpitokustannukset. Tuloja ei edellisenä vuotena, kuten ei myöskään alkaneena vuotena ole muodostunut muista kuin yhdistyksen jäsenmaksuista. Tästä johtuen, jäsenenä olonne on yhdistyksen olemassaolon kannalta merkittävää. 

Yhdistys tuki viime vuonna keväällä Santahaminan ala-asteen luokkien oppilaita stipendillä/luokka. Stipendin jakoperusteena oli "erinomainen toiminta etäopetuksessa, Korona pandemian aikana"  Stipendin summa oli 20€ kappaleelta. Lisäksi oppilas sai stipendistään kunniakirjan. Vuosikokouksessa päätettiin jatkaa myös tänä keväänä stipendien jakoa. Palaute oli koululta jaa erityisesti lapsilta erinomaista. 

Vuosikokouksessa valittiin hallitukseen seuraavat henkilöt:  

YHDISTYKSEN HALLITUKSEN VALINTA VUODELLE 2021  
Petri Jokinen, Antti Nummela, Arja Perimäki, Eero Varvi, Jari-Matti Pulkkinen, Vesa Keinonen, Markku Virtanen, Jaana Gran ja Ossi Suominen. 

Toimintasuunnitelma vuodelle 2021 on seuraava: 

Santahaminaseura ry on aatteellinen yhdistys, jonka tarkoituksena on herättää ja vaalia santahaminalaisten yhteenkuuluvuutta, kotiseutuarvostusta sekä toiminnallista vireyttä, toimia Santahaminan ympäristö- ja asumisolosuhteiden, liikenneyhteyksien ja yleisen sosiaalipalvelun parantamiseksi huomioiden saaren erityisaseman. 

Yhdistyksen vuoden 2021 toiminnan pääteemana on  Covid19 vaikutusten minimoiminen Tähän pyritään miettimällä hallituksen toimin mahdollisuuksia tuottaa seuralle tuloja  toiminnan jatkuvuuden hyväksi mikäli kiertokävelyitä ei kyetä toteuttamaan vuonna 2021. 

1. ASUKASTOIMINTA JA ASUINYMPÄRISTÖ 

Saatetaan viranomaisten ja muiden tahojen tietoon asukkaiden tekemät aloitteet.  
Asetetaan yhdistyksen edustajat alueen mahdollisiin perusparannustöiden ja uudisrakentamisen suunnittelu- ja toimeenpanoryhmiin.  
Osallistutaan Santahaminan alueen varuskunnalliseen kehittämiseen. 

2. ASUKASTAPAHTUMAT 

Järjestetään mahdollisuuksien mukaan tapahtumia yhteistoiminnassa MLL:n paikallisosaston, SA-SA ry:n, SaSi ry:n, Santahaminan upseerikerho ry:n sekä sotilaskotiyhdistyksen kanssa. Pyritään järjestämään yhteistyössä asukastoimikunnan kanssa asuinalueen kevät- ja syystalkoot. Tapahtumia on jo suunnitteilla. Toimintaa rajoittaa KAARTJR:n mahdolliset Koronaohjeistukset. 

3. ASUKKAIDEN VIRKISTYSTOIMINTAMAHDOLLISUUDET  

Ylläpidetään Lasten uimarantaa ja sen ympäristöä.  

Järjestetään asukkaille suunnattuja Santahamina kierroksia vähintään yksi kappale huomioiden Koronan asettamat rajoitukset. 

4. KULTTUURIHISTORIA 

Taltioidaan saaren historiaa. Osallistutaan tapahtumiin, jotka koskettavat Santahaminaa. Toteutetaan saarella kiertokävelyitä rajoitusten puitteissa. 

5. YHTEISTOIMINTA VIRANOMAISTEN JA JÄRJESTÖJEN KANSSA 

5.1 Yhteistyö viranomaisten kanssa 

Tehdään yhteistyötä Kaartin jääkärirykmentin kanssa erityisesti asukastoiminnassa, turvallisuudessa, asuinalueen- ja ympäristön kehittämisessä sekä tiedottamisessa. 
Tehdään yhteistyötä myös Maanpuolustuskorkeakoulun kanssa asukastoiminnassa ja asuinalueen kehittämisessä sekä tiedottamisessa. 

Kruunuasunnot Oy:n, Senaatti-kiinteistöjen kanssa alueen isännöintipalveluissa, asukastoiminnassa, asuinalueen kehittämisessä sekä talosuojelutoiminnassa. 
Senaatti-kiinteistöjen ja Metsähallituksen kanssa Santahaminan alueen käytössä ja kehittämisessä erityisesti virkistysalueisiin ja – toimintaan liittyen. Puolustuskiinteistöt Uudenmaan Alueyksikön kanssa, Santahaminan alueen käyttöön ja sen kehittämiseen liittyen sekä asukastoiminnassa.  

Puolustusministeriön ja Museoviraston kanssa alueen historian tallentamisessa ja tiedottamisessa sekä osallistuttaessa historiallisten kohteiden kunnostamiseen ja niistä tiedottamiseen. 
Puolustusministeriön, Metsähallituksen ja Kaartin jääkärirykmentin kanssa saaren luontoarvojen edistämisessä ja niistä tiedottamisessa. 

Helsingin kaupungin sekä seurakunnan ja niiden kunnallisten toimijoiden kanssa, mm: Santahaminan koulu, Santahaminan päiväkoti, Santahaminan leikkipuisto liikenneolosuhteiden kehittämisessä. 

5.2 Järjestöyhteistyö 

Jatketaan yhteistyötä lähialueen kaupunginosayhdistysten kanssa.  

Toimitaan yhteistyössä Mannerheimin Lastensuojeluliiton Santahaminan paikallisyhdistys ry:n, Santahaminan Upseerikerho ry:n ja Kaartin Jääkärirykmentin Kilta ry:n sekä SA-SA ry:n ja SaSi ry:n kanssa.  

6. TIEDOTUSTOIMINTA 

Johdetaan Santahaminan tiedotusportaalin, www.santahamina.fi, – päätoimitusta sekä tarjotaan portaalia tiedotuskanavaksi Santahaminaan liittyvässä viranomais- ja järjestö-tiedottamisessa.  

Jaetaan tapahtumakohtaisia tiedotteita myös Facebook-profiilin kautta.  

7. TOIMIKUNNAT 

Kaudella 2021 yhdistyksellä on www.santahamina.fi–päätoimitus. Muihin tilaisuuksiin perustetaan tarvittavat toimikunnat. 

Santahamina seura toivottaa kaikille jäsenilleen erittäin lämpöisää kevään ja kesän odottelua! Toivottavasti epidemia saaraan kuriin ja toiminta seuran osalta takaisin aktiiviseksi. 

Santahamin seuran hallitus 
Pj Petri Jokinen