Vuosikokouksen (2023) pöytäkirja

12.10.2023

VUOSIKOKOUS 28.2.2023 PÖYTÄKIRJA
Aika: 28.2.2023 klo 18.00 
Paikka: Sotilaskodin neuvotteluhuone


1. KOKOUKSEN AVAUS
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18:00 ja toivotti läsnäolijat 
tervetulleiksi paikalle.

2. KOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN VALINTA
Puheenjohtajaksi valittiin Petri Jokinen. Petri Jokinen kiitti luottamuksesta.

3. KOKOUKSEN SIHTEERIN, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN (2) JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN (2) VALINTA
Sihteeriksi valittiin Markku Virtanen. Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Antti Nummela ja Milla Jokinen.

4. KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
Kokous on kutsuttu koolle Petri Jokisen lähettämällä kokouskutsulla yhdistysavaimella 10.02.2023. Näin ollen kokous on kutsuttu koolle sääntöjen mukaisesti ja on päätösvaltainen. Kokouskutsu on toimitettu lisäksi Santahamina seuran internet-sivustolle.

5. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN
Esityslista (liite 1) hyväksyttiin työjärjestykseksi.

6. KERTOMUS VUODEN 2022 TOIMINNASTA 
Toimintakertomus on tulostettu osallistujille perehdyttäväksi. Puheenjohtaja avasi keskustelun vuoden 2022 toimintakertomuksesta (liite 1), joka hyväksyttiin huomautuksitta.

7. VUODEN 2022 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINNANTARKASTAJIEN LAUSUNTO 
Rahastonhoitaja Markku Virtanen esitteli viime vuoden tilinpäätöksen (liite 2), joka hyväksyttiin lyhyellä keskustelulla. Kokous vahvisti tilinpäätöksen.

Rahastonhoitaja esitteli toiminnantarkastajan kertomuksen (liite 3), jossa esitettiin tili- ja vastuuvapauden myöntämistä.

8. TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN JA VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN 
Vuoden 2022 hallitus sai jäädä paikalle asian käsittelyn ajaksi.

Kokous vahvisti tilinpäätöksen.

Kokous myönsi tili- ja vastuuvapauden hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

9. SUUNNITELMA VUODEN 2023 TOIMINNASTA
Toimintasuunnitelma on tulostettu osallistujille perehdyttäväksi. Puheenjohtaja avasi keskustelun vuoden 2023 toimintasuunnitelmasta (liite 4), joka hyväksyttiin huomautuksitta.


10. JÄSENMAKSUN PÄÄTTÄMINEN VUODELLE 2023 
Päätettiin pitää jäsenmaksu ennallaan. (10€/hlö/vuosi, yli 16 vuotiailta) Perintä ajankohdaksi määritettiin 15.4. Jäsenmaksut toimitetaan puheenjohtajan toimesta Yhdistysavaimella. Liitteeksi jäsenkirje sisältäen toimintasuunnitelman.


11. VUODEN 2023 TULO- JA MENOARVIOESITYS 
Tulo- ja menoarvioesitys on lähetetty osallistujille sähköpostilla etukäteen perehdyttäväksi. Puheenjohtaja avasi keskustelun vuoden 2023 tulo- ja menoarvioesityksestä (liite 4), joka hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun jälkeen.


12. YHDISTYKSEN PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODELLE 2023 
Puheenjohtajaksi valittiin Petri Jokinen. Petri Jokinen kiitti luottamuksesta.


13. YHDISTYKSEN HALLITUKSEN VALINTA VUODELLE 2023 
Petri Jokinen
Antti Nummela
Arja Perimäki
Eero Varvi
Jari-Matti Pulkkinen
Vesa Keinonen
Markku Virtanen
Jaana Gran 
Ossi Suominen


14. TOIMINNANTARKASTAJIEN VALINTA VUODELLE 2023 
Mika Uosukainen valittiin toiminnan tarkastajaksi. Varatoiminnantarkastajaksi valittiin Tapani Saari.


15. SÄÄNTÖMUUTOSASIA
Vuosikokous 2022 valtuutti hallituksen aloittamaan työn yhdistyksen sääntöjen päivittämiseksi. Vuosikokous hyväksyi äänestyksessään sääntömuutokset. Uudet säännöt liitteessä (liite 5) Hallitus valtuutti puheenjohtajan toimittamaan uudet säännöt Patentti ja rekisterihallitukseen hyväksyttäväksi.

16. MUUT ASIAT

17. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja kiitti aktiivisesta osallistumisesta kokoukseen. Puheenjohtaja päätti kokouksen 18:22


Puheenjohtaja
Petri Jokinen


Sihteeri
Markku Virtanen


Pöytäkirjan tarkastaja
 Antti Nummela
 Milla Jokinen